Popis referenci od 2015. do 2021.

REFERENTNA LISTA
IZVEDENIH ZEMLJANO-GRAĐEVINSKIH RADOVA MIV D.O.O. u periodu 2015.- 2021

2015 god.

 • Široki iskop na objektu Grafotisak d.o.o., zemljano-građevinski i zanatski radovi, izrada pristupnih putova, drobljenje kamenog materijala i ugradnja te odvoz viška materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju.
 • Čišćenje rešetke i plutajućih nanosa na ulaznoj građevini i zatvaraču na HE Peć Mlini
 • Regulacija rukavca r. Vrljike (staro korito) i ugradnja zapornica –HE Peć Mlini

2016 god.

 • Radovi na izgradnji putne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice.
 • Radovi iskopa, čišćenja, usitnjavanja materijal i frezanje, kao pripremu za sadnju smilja. Mjesto radova: Grude
 • Radovi izgradnje oborinske odvodnje u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice. Mjesto radova: Grude
 • Radovi nasipanja tamponom cesta u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice. Mjesto radova: Grude
 • Proizvodnja tamponskog materijala i prosijavanje u frakcije. Naručitelj: Livnoputovi d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Livno

2017 god.

 • Proizvodnja tamponskog materijala. Naručitelj:Hering d.d. Široki Brijeg. Mjesto izvođenje radova: Tomislavgrad
 • Proizvodnja tamponskog materijala i prosijavanje u frakcije. Naručitelj: Livnoputovi d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Livno
 • Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području općine Grude Naručitelj: Općina Grude. Mjesto izvođenja radova:Grude
 • Izrada rupa za betonske rasvjetne stupove. Naručitelj:Općina Grude Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Rad strojeva ( bagera, drobilice) I prijevoz materijala, priprema pristupnih cesta za vjetroelektrane. Naručitelj: Strabag d.o.o. Sarajevo. Mjesto izvođenja radova: Tomislavgrad
 • Rad na izgradnji stambeno-poslovnog objekta. Naručitelj: ST-GRADNJA D.O.O. Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Održavanje pristupnih puteva I obrambenih nasipa oko akumulacije I kanala. Naručitelj: JP Elektroprivreda HZ HB D.D. Mjesto izvođenja radova: Grude, HE Peć Mlini
 • Čišćenje rešetke i plutajućih nanosa na ulaznoj građevini i zatvaraču Šainovac na HE Peć Mlini, Investitor: JP EP HZ HB Mostar
 • Čišćenje i održavanje lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno planu zimskog održavanja za 17/18 LOT1. Investitor: Općina Grude

2018 god.

 • Rad na mljevenju I prosijavanju materijala u frakcije. Naručitelj: Eko Euro tim d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Bileća
 • Rad separacije na prosijavanju materijala u frakcije. Naručitelj: GP JEDINSTVO a.d. Gradiška. Mjesto izvođenja radova: Trnava
 • Strojna obrada terena, traktorom i frezom za usitnjavanje kamena. Naručitelj: Hepok d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Mostar
 • Rad separacija na prosijavanju materijala u frakcije. Naručitelj: INTEGRA INŽENJERING D.O.O. Mjesto izvođenja radova: Zovi Do
 • Rad mobilne drobilice na mljevenju materijala. Naručitelj: Livnoputovi d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Livno
 • Izrada rupa za betonske rasvjetne stupove. Naručitelj: Općina Grude. Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Zemljani, armirano-betonski I vodovodno kanalizacijski radovi na izgradnji proizvodno-skladišnog objekta Violeta d.o.o. Naručitelj: Violeta d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Radovi „Čišćenja i održavanja lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području. Naručitelj: Općina Grude. Mjesto izvođenja radova: Grude

2019 god.

 • Zemljani radovi oko skladišnog objekta, izgradnja prometnica te uređenje novog platoa oko objekta. Naručitelj: Violeta d.o.o. Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Rad separacija na prosijavanju materijala u frakcije. Naručitelj: INTEGRA INŽENJERING D.O.O. Mjesto izvođenja radova: Zovi Do
 • Sanacija I rekonstrukcija odvodno-natapnih kanala. Naručitelj: Fed.min. poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva I Općina Grude. Mjesto izvođenja radova: Imotsko-Bekijsko polje, Grude
 • Čišćenje i održavanje lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno planu zimskog održavanja za 19/20 LOT1. Investitor: Općina Grude
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala u izgradnji glavne trase autoputa sa pripadajućim petljama. Naručitelj: China State Construction Engineering Corp. Ltd. Mjesto izvođenja radova: Koridor Vc, dionica Počitelj – Zvirovići

2020 god.

 • Izgradnja magistralnog puta M-17.3 Neum-Stolac, Izgradnja dionice puta Broćanac-Prapratnica, d=3.075 m. Usluga drobljenja tampona 0-45mm sa utovarom u vozilo, te usluge izrade nevezivnog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca u debljini 31-40cm (tampon). Naručitelj: Strabag d.o.o. Sarajevo. Mjesto izvođenja radova: Broćanac – Prapratnica
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala. Usluga drobljenja tampona. Naručitelj: Vino Duhan Voće d.o.o., Grude. Mjesto izvođenja radova: Industrijska zona Grude
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala pri izrade benziske postaje u Dubravi, Grude. Naručitelj: Violeta d.o.o., Grude. Mjesto izvođenja radova: Dubrava, Grude
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala, montažerski i ostali građevinski radovi na sanaciji kolektora I šahtova (kanalizacije) od obilaznice do ponora u Grudama. Naručitelj: Regeneracija d.o.o., Velika Kladuša. Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala pri izgradnji poslovnog objekta JP Elektroprivreda HZHB. Naručitelj: Promark d.o.o., Mostar Mjesto izvođenja radova: Grude
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala. Usluga drobljenja tampona. Naručitelj: Bilton d.o.o., Grude. Mjesto izvođenja radova: Industrijska zona Grude
 • Čišćenje i održavanje kanala Grudsko vrilo – Vrljika – HE Peć Mlini“. Naručitelj: JP Elektroprivreda HZHB. Mjesto izvođenja radova: HE Peć Mlini

2021 god.

 • Nabava i izrada posteljice i nevezanog nosivog sloja (tampona) na izgradnji Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići. Naručitelj: China State Construction Engineering Corp. Ltd
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala na izgradnji nove petlje Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići. Naručitelj: China State Construction Engineering Corp. Ltd
 • Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala na izgradnji “Faze A” (km4+825 – km 5+250)Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići. Naručitelj: China State Construction Engineering Corp. Ltd
 • Izvođenje radova rušenja i odvoza materijala objekta “Hotel Grude”
 • Izvođenje građevinskih radova na izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana “MIV1”, “MIV2” i “MIV3”
 • Izvođenje građevinskih radova na izgradnji solarne fotonaponskie elektrane “ELCOR 2”
Cestogradnja
info@miv-grude.com