Iskopi na izgradnji tvornice ambalaže Violeta, Grude

Iskopi i nasipanje terena za izgradnju buduće tvornice ambalaže Violeta u Grudama.

NaručiteljVioleta d.o.o., Grude
Izvođeno2022. i 2023.
RadoviIskopi i nasipanje terena
info@miv-grude.com